Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích 

- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

- zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (od 1.1.2011 zákon č. 280/2009 Sb.)

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

- zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

- zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

- zákon č. 495/2004 Sb., o elektronických podatelnách

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)              

- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád