Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Co když orgán nevyhoví  žádosti?

* pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti 

  rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele

* jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá 

  rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel

* proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od

  jeho doručení

 

Komu se odvolání posílá?

* o odvolání se podá u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové

  rozhodnutí měl vydat

 

Kdo o odvolání rozhoduje?

* o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí

  vydal. Nadřízeným orgánem pro obecní úřad Horní Řasnice je Krajský úřad pro

  Liberecký kraj v Liberci.

  Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o

  odvolání zastupitelstvo obce. 

* ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání

  tím, kdo rozhodnutí vydal

* proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na

  přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.