Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Výroční zpráva za rok 2009 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 

1. Počet podaných žádostí o informace (§ 18 odst. 1 písm. a)                                   0

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§ 18 odst. 1 písm. b)                            0

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu (§ 18 odst. 1 písm. c)                 0

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění

    osobních údajů (§ 18 odst. 1 písm. d)                                                                 0

5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona (§ 18 odst. 1 písm. e)     0

 

     Na případné ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně po celé období loňského roku, ze strany občanů nebyl uplatňován nárok na písemné zodpovězení v rámci tohoto zákona.