Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Výroční zpráva za rok 2010

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 

1. Počet podaných žádostí o informace (§ 18 odst. 1 písm. a))                                 0

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí ( 18 odst. 1 písm. b))                            0 

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ( 18 odst. 1 písm. c))                 0

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních

    údajů ( 18 odst. 1 písm. d))                                                                                0

5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona ( 18 odst. 1 písm. e))      0

 

    Na případné ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně po celé období loňského roku, ze strany občanů nebyl uplatňován nárok na písemné zodpovězení v rámci tohoto zákona.