Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

         Holubová advokáti s.r.o.

         IČO: 24686727

         Sídlo: Za Poříčskou bránou 365/21, 186 00  Praha 8

         Fyzická osoba vykonávající činnost pověřence: Štěpán Holub

         Tel.: + 420 212 242 095

         E-mail: poverenec@holubova.cz

         ID datové schránky: eaqq73c

 

INFORMAČNÍ POVINNOSTI SPRÁVCE   

     Obec Horní Řasnice Vás tímto informuje o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation).

1. Kdo spravuje moje osobní údaje?

    Pokud jste účastníkem správního řízení, občanem obce Horní Řasnice        nebo jinak jednáte s touto obcí, je správcem Vašich osobních údajů obec Horní 
Řasnice. 

2. Jak mohu správce mých osobních údajů kontaktovat?

     Obec Horní Řasnice jako správce můžete kontaktovat na adrese

      Název: Obec Horní Řasnice

      Adresa: Horní Řasnice č.p. 230, 464 01  p. Frýdlant

      Tel: 482 341 018

      E-mail: obec@hornirasnice.cz

       ID datové schránky: 4tpbkvd

3. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů obce Horní Řasnice?

    Jelikož jsme orgánem veřejné moci, musíme mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám pomáhá chránit Vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je:  Holubová advokáti s.r.o., IČO: 24686727, Za Poříčskou bránou 365/21, 186 00  Praha 8
Fyzická osoba vykonávající činnost pověřence: Štěpán Holub
Tel.: + 420 212 242 095
E-mail: poverenec@holubova.cz
ID datové schránky: eaqq73c 

4. Kdy se mohu já jako občan obrátit na pověřence pro ochranu osobních

    údajů?

    Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

5. Z jakého důvodu zpracovává obec Horní Řasnice moje osobní údaje?

    Zpracováváme Vaše osobní údaje zpravidla proto, že nám to ukládá zákon nebo jiný právní předpis (např. zákon o evidenci obyvatel). V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom mohli plnit smlouvy (např. smlouvy s nájemníky obecních bytů).

6. Předáváte moje osobní údaje jiným subjektům?

    Ano, předáváme Vaše osobní údaje v případě, že nám to ukládá právní předpis nebo podmínky dotačního řízení (např. krajský úřad). Soukromým subjektům předáváme osobní údaje jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti.

7. Předáváte moje osobní údaje do třetích zemí?

    Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tzn. do zemí mimo Evropskou unii.

8. Domnívám se, že nezpracováváte správně moje osobní údaje.

    V tom případě se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Jaká mám vůči Vám jako správci mých osobních údajů práva?

    Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom

  • Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům
  • opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné
  • vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování.

10. V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?

  • Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.
  • Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.
  • Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

11. Mohu požádat o přístup k osobním údajům někoho jiného než sebe?

      Nemůžete. Toto právo platí pouze pro Vás. Pokud chcete požádat o realizaci práva někoho jiného, musíte mít od něj plnou moc.

12. Jak mám tuto žádost podat?

      Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem, tedy i e-mailem. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit Vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k tomu, abyste doložil svou totožnost.

13. Do kdy mi obec Horní Řasnice poskytne odpověď?

      Budeme Vás informovat o přijatých opatřeních zpravidla do třiceti dnů. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.

14. Kolik stojí tato žádost?

      Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém je Vám poskytnut seznam všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme).

15. Dal jsem obci souhlas se zpracováním svých osobních údajů a chtěl

      bych ho odvolat.

      Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.