#
#
#
#

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

Obsah

      !! Vymáhání dluhů občanů za komunální odpad 

                        ostatní místní poplatky !!

 

     Upozorňujeme občany obce Horní Řasnice a vlastníky nemovitostí na k.ú. Obce Horní Řasnice na nový postup při vymáhání pohledávek místního poplatku za komunální odpad a ostatní poplatky. Od 1.ledna 2011 platí nový právní předpis - daňový řád, který upravil postup správce poplatku, v tomto případě obce Horní Řasnice, v rámci daňového řízení.

     Fyzické osoby - mající na území obce trvalý pobyt

                             - mající ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální

                               rekreaci, kde není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba

                             - cizinci s povoleným trvalým nebo přechodným pobytem na území

                               České republiky na dobu delší než 3 měsíce

a řádně neplní nebo nerespektují své platební povinnosti vůči obci ve věci místního poplatku, by měli věnovat pozornost následujícímu upozornění:

     Dlužníkem se občan stává následujícím dnem po dni splatnosti poplatku, který není uhrazen. Podle nového právního předpisu obec Horní Řasnice jako správce poplatku nemá povinnost vyzvat dlužníka k zaplacení. V případě neuhrazení nedoplatku přistupuje k jeho vymáhání exekucí nebo vymáhání zabezpečí prostřednictvím soudu či soudního exekutora. Náklady za nařízení exekuce celkovou dlužnou částku mnohonásobně překročí.

     !!!  Apelujeme na občany, aby si urychleně vyrovnali svou doposud nesplněnou poplatkovou povinnost za předcházející období! Informace o výši případného dluhu získají zdarma na tel. 482 341 018.