Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Vyhlášky

Ostatní oznámení

Obecně závazné vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 31.08.2016 16.09.2016
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horní Řasnice 31.08.2016 16.09.2016
Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním 31.08.2016 16.09.2016
Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 kterou se mění OZV č. 6/2011 o místním poplatku ze psů 25.04.2013 11.05.2013
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her 30.08.2012 15.09.2012
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 10.05.2012 26.05.2012
Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty a o stanovení pravidel pohybu zvířat na veřejném prostranství 26.10.2011 11.11.2011
Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o místním poplatku ze psů 26.10.2011 11.11.2011
Jednací řád ZO Horní Řasnice 01.08.2011 17.08.2011
Řád veřejného pohřebiště - urnový háj 09.12.2004 24.12.2004
Obecně závazná vyhláška č. 5/2002 o vyhlášení závazné části územního plánu sídelního útvaru Horní Řasnice 19.09.2002 04.10.2002
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK